ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Η αποτελεσματική ανάλυση της αγοράς είναι επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Μάθετε τον ανταγωνισμό σας, τον τρόπο λειτουργία τους και πως μπορείτε να διαφοροποιηθείτε από την αγορά.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει τα ίδια οφέλη με τους ανταγωνιστές, αλλά με χαμηλότερο κόστος (πλεονέκτημα κόστους) ή να προσφέρει οφέλη που υπερβαίνουν εκείνα των ανταγωνιστικών προϊόντων (πλεονέκτημα διαφοροποίησης).

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ TOΥ BRAND

Όταν το όραμα της μάρκας κάνει κλικ, αντικατοπτρίζει και υποστηρίζει την επιχειρηματική στρατηγική, διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές, ταιριάζει στους πελάτες της.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ BRANDING

Τα κύρια και βασικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα brand είναι το Λογότυπο, η Τυπογραφία (Γραμματοσειρά κλπ.), τα χρώματα, το σύνολο των γραφικών στοιχείων και των εικόνων.

ONLINE ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η διαδικτυακή σας εικόνα βασίζεται στη συμπεριφορά των αγοραστών. Η συμπεριφορά του αγοραστή είναι βαθιά ριζωμένη: Εσωτερικοί ή ψυχολογικοί παράγοντες όπως η προσωπικότητα, οι στάσεις και ο τρόπος ζωής.

Leave a Comment

Σχετικά Άρθρα